Говорете с нас
Поръчай обаждане
Варна

+359 52 94 03 35

София

+359 2 437 25 36

Правила за използване

Отваряйки уеб сайта iqc.bg (Наричан по – долу уебсайт) вие се съгласявате със следните условия. Ако не сте съгласни с посочените по-долу условия, нямате право да използвате този сайт – Ви предлагаме незабавно да излезете от него.

Съдържанието на страниците на уеб сайта, търговско име, лого, дизайн на сайт и други средства за персонализиране са собственост на "Ай Кю"ООД и са защитени по законодател. Възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част или цялото съдържание на сайта в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на "Ай Кю"ООД е разрешено само за преглед на страниците на сайта в компютъра Ви или разпечатване на извадки от тези страници само за Ваша лична употреба, а не за повторно разпространение.

Използването на този сайт и съдържащи се в него материали е разрешено само в частни, нетърговски цели. Използването на пресата и на други документи, класифицирани като публични, е разрешено при условие, че се посочва източник на информацията.

Съдържанието на сайта се предоставя "както е" и "в сегашната си цялост". "Ай Кю" ООД не гарантира, че използването на страници в интернет, ще бъде непрекъснато или безспорно. "Ай Кю" ООД не носи отговорност за всякакви преки или косвени загуби или щети, причинени от специални обстоятелства, пропуснати печалби или прекъсване на дейността, които възникват във връзка с използването на този сайт или невъзможността да го използват. "Ай Кю" ООД си запазва правото да променя всяка страница на този сайт.

Сайт iqc.bg може да включва връзки към уеб сайтове, собственост на трети лица или контролирани от трети лица. Попадайки на такъв сайт чрез линк, Вие сте длъжни да прочетете правилата на използването му и да се споразумеете за спазването им до началото на използване на сайта. Вие приемате и се съгласявате с факта, че " "Ай Кю"ООД не може да контролира съдържанието на този уеб сайт и не поема никаква отговорност за материали, създадени или публикувани на него.

Услуги и имена на фирми, споменати в сайта ООД "Ай Кю", могат да бъдат търговски марки или търговски наименования на трети лица. Вашият достъп до този сайт не трябва да се разглежда като предоставяне на (всички предвидени начини) на всяко разрешение за използване или правото на собственост върху всички знаци, описани на интернет страницата, без предварително писмено съгласие ООД "Ай Кю" или на трето лице, което е собственик на тези марки.

Всички предложения, публикувани в сайта, не са оферти (по законодателство на РБ).

Пишете ни
Прикрепете файл или нужните материали за оценка на проекта
Или ни позванете на:
+359 52 94 03 35
+359 2 437 25 36